کلیدواژه‌ها = شرکتهای توزیع برق
مدیریت عملکرد دارایی ها در صنعت برق

دوره 04، شماره 01، شهریور 1401، صفحه 16-38

سید کامران یگانگی؛ مریم معینی