نویسنده = ���������������� ��������
اولویت بندی مسائل و موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی درشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

دوره 01، شماره 02، آبان 1398، صفحه 1-30

محمود یاور احمدی؛ محمدرضا عسگری؛ اعظم سلیمانی


شناسایی مسائل و موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی درشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

دوره 01، شماره 02، آبان 1398، صفحه 31-58

محمود یاور احمدی؛ محمدرضا عسگری؛ اعظم سلیمانی


مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و کاربرد آن در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

دوره 01، شماره 02، آبان 1398، صفحه 59-86

محمود یاور احمدی؛ محمدرضا عسگری؛ اعظم سلیمانی