شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت استارت آپ ها (مطالعه موردی: استارت آپ های حوزه سلامت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر پژوهش

چکیده

حوزه پزشکی و سلامت یکی از بخش‌های مهمی است که در جهان به دلیل جابه‌جایی هزینه‌های هنگفت، به‌عنوان یک صنعت پرسود شناخته می‌شود. متاسفانه یکی از دلایلی که باعث افزایش هزینه‌های پزشکی در کشور می‌شود ساختار سنتی در حوزه سلامت می‌باشد، اما بی‌شک موج کسب‌وکارهای نوین می‌تواند در سال‌های نه‌چندان دور، نقش به‌سزایی در کاهش این هزینه داشته باشد. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل کلیدی موفقیت استارت‌آپ‌ها در حوزه سلامت می‌باشد. در این پژوهش عوامل کلیدی موفقیت استارت‌آپ‌ها در حوزه سلامت با مرور ادبیات، نظرخواهی و مصاحبه با خبرگان شناسایی و با روش غربالگری انتخاب شدند و پرسش‌نامه طراحی و توسط خبرگان تکمیل گردید. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای اکسل، دیمتل فازی نشان داد که در بین ابعاد "نیروی انسانی کار آمد" تأثیرگذارترین و "استراتژی و سیاستگذاری" تأثیرپذیرترین عامل می‌باشد. هم چنین حل با روش ای.ان.پی فازی نشان داد که بیش‌ترین وزن مربوط به معیار "نیروی انسانی ماهر" می‌باشد و اولویت اول را کسب کرد.

کلیدواژه‌ها