راهنمای نویسندگان

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:

1. متن مقاله به زبان فارسی باشد و جنبه تطبیقی داشته باشد.

2. مقاله ارسال شده در نشریه دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

 3. مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث، به شرطی پذیرفته می‏شود که منابع معتنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

4. مقالات ترجمه شده پذیرفته نمی شود.

5. حداکثر حجم مقاله 6500 کلمه باشد.

6. مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی ، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‏ گیری، فهرست منابع و مآخذ باشد.

7. مشخصات مقاله در یک صفحه جداگانه با عناوین زیر ارائه و فایل آن ارسال شود:

عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

نام  نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسؤول مقاله با ستاره مشخص شود)

- رشته تخصصی ، رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی

نشانی کامل نویسنده مسؤول مقاله  : شامل نشانه پستی، شماره تلفن ثابت و همراه، شماره دورنگار و نشانی پیام نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی.

 چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‏ای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه درج شود.

 8. چکیده مقاله شامل حداکثر 250-300کلمه و کلیدواژه ها حداکثر پنج کلمه باشد.

9. مقاله باید در صفحات کاغذ 4A با قلم B نازنین نازک فونت 12 (برای متن لاتین با قلم تایمز 11) تحت نرم افزار Wordدر فضای Windows XP حروفچینی شود.

10.نویسندگان محترم از این پس مقالات را به شیوه «درون متنی» تنظیم نمایند. بدین توضیح که بلافاصله پس از نقل مطلب  از منبع استنادی،  در داخل پرانتز مشخصات منبع به صورت ذیل ذکر شود:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه). برای نمونه: (کاتوزیان، 1392، ص199).

در صورتی که یک منبع دارای جلدهای مختلف باشد و در متن مقاله به چند جلد استناد شده باشد، پس از سال انتشار، شماره جلد اضافه شود. برای نمونه: (عیسائی تفرشی، 1395، ج2، ص124).

در صورتی که مطلب استفاده شده در بیش از یک صفحه باشد ،  نقل مطلب به نحو زیر تنظیم شود :

(کاتوزیان، 1392، ص199 - 201).

در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن شماره منبع مورد نظر در فهرست منابع پس از ذکر سال انتشار، منابع از یکدیگر متمایز گردد. برای مثال: (کاتوزیان، 1392 (5)، ص 199) و (کاتوزیان، 1392 (6)، ص 183)

11.  معادل انگلیسی واژه با شماره گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.

12. روش ارجاع به منابع به شرح زیر است:

الف . کتاب :

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب (ایتالیک و غیر سیاه)، نام مترجم، شماره جلد، (ج 1)، شمار چاپ (چ 3)، محل انتشار، ناشر، سال انتشار.

نحوه درج در فهرست منابع: مثال: [1] سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، فی علوم القرآن. تحقیق ابوالفضل اابراهیم، ج 1، چ 3، تهران، انتشارات…، 1363.

ب . نشریه:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان،(مخفف) عنوان مقاله داخل گیومه («  »)، نام نشریه  (ایتالیک و غیر سیاه)، دوره، سال انتشار.

13. مشخصات منابع به زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب ارائه شود.

14. مقالات برگرفته از رساله/پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توام و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می شود.

15. مقاله‏ها پس از بررسی و تصمیم هیأت تحریریه به وسیله سه تن از  متخصصان به صورت محرمانه داوری می شود.

16. مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسؤول مقاله است.

17. همکاری نویسنده مسؤول مقاله در تمام مراحل الزامی و موجب تسریع کار خواهد بود.

18. فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‏دارد.

19. پس از چاپ مقاله یک نسخه از مجله به هر یک از نویسندگان مقاله اهدا خواهد شد.

20. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه بایگانی مجله خارج خواهد شد و دفتر مجله هیچگونه مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.